Vores CO2 regnskab i tal:

Udledt CO2 (kg):

9634

Optaget CO2 (kg):

16005

CO2 balance (kg):

-6371

Fegopapir er CO2 Livstid negativ

Det har ikke været nemt, men det har været det hele værd at nå hertil.
Sammen med vores samarbejdspartnere er det lykkedes os at måle og reducere vores udledning i sådan en grad at vi nu kan
kalde os CO2 livstid neutral.

Vi gør en forskel

Vi donerer 50% af vores overskud til naturvelgørende formål.

Her ses Marielyst enge, der blev opkøbt af Naturfonden i 2020 med hjælp af donationer fra bl.a. Fegopapir. Området på 130 hektar bestod af tidligere dyrket jord, som nu bliver omdannet til natur med vilde heste og nye levesteder for masser af fugle, dyr og planter. Tidligere marker forvandles til natur. Hvor der før var få arter på dyrket og drænet land, kommer det til at summe af insekter, der suger nektar af masser af vilde planter. 

  • Stopper afskovning
  • Sikrer truede dyrearter
  • Absorberer atmosfærisk CO2

Med miljøet for øje

Også i Store Åmose har Naturfonden fredet 100 hektar natur i området omkring Ulkestrup Lyng. Dette sikrer nye levesteder for en række sjældne arter og også bevarelsen af uvurderlige stenalderbopladser. Sammen med resten af Store Åmose udgør denne natur et af landets største sammenhængende lavbunds- og moseområder, hvor havørn, trane, kronhjort og en række andre spændende arter har deres liv.

Reduktion af CO2 emissioner

Fegopapir arbejder med CO2

Fegopapir vil gerne præsentere vores seriøse, målrettede og datadrevne tilgang til arbejdet med CO2 emissioner. Som virksomhed ønsker vi at tage ansvar for vores miljømæssige påvirkning og gå forrest i kampen mod klimaændringerne.

Vi er overbevist om, at en datadreven tilgang til at måle, rapportere og reducere vores CO2 emissioner er den mest effektive måde at nå vores mål på. Derfor har vi gennemført en baseline-måling og sat ambitiøse mål for reduktion af vores CO2 emissioner, og har udarbejdet en handlingsplan for at nå disse mål.

Vi tror på, at vi ved at dele vores erfaringer og best practices med andre virksomheder, kan vi inspirere dem til at tage samme ansvar og gå sammen om at bekæmpe klimaændringerne.

Vi håber, at vores arbejde kan tjene som et eksempel for andre virksomheder og vise, at det er muligt at drive forretning på en bæredygtig måde, samtidigt med at man tager ansvar for sin påvirkning på miljøet.

På baggrund af ovenstående ser vi det som en selvfølge at sætte et CO2 Livstidsnegativt eksempel. Derfor glæder det os at give jer et indblik i vores påvirkning på miljøet og at kunne fortælle at Fegopapir, i hele vores levetid, og inklusiv alle former for tænkelige emissioner (Scope 1, 2, og 3 jf. GHG Protokollen) forsaget af driften fra Fegopapir, har brugt mindre CO2 end vi har absorberet gennem skove som vi har købt.

Vores største udledning og hvad vi gør for at modregne

Vi tænker selvfølgelig på miljøet

Det er måske nemt at antage at kæmpe store containerskibe bare afgiver enorme mængder CO2 i atmosfæren for ingen verdens nytte. Men det er ikke lige så nemt at forestille sig hvor mange containere der er på sådan et skib og hvor meget det udleder proportionelt til antal containere ombord.
Der kan være op til 27.000 tyve-fods containere, og det betyder faktisk at man skal fragte en container fra Kina til Danmark Ca. 9 gange, bare for at bruge samme mængde CO2 som én dansker bruger årligt.

Kombinere vi det med vores ambitiøse klima tiltag og donationer til Naturfonden, så er Fegopapir længder bedre for miljøet end konventionelt toiletpapir.

Fragt af varer

Ca. 94% af hele vores CO2 udledning stammer fra skibsfragt.
Samarbejdet med vores speditør Kuehne+Nagel giver os mulighed for at udregne nøjagtigt hvor meget CO2 vi udleder når vi fragter Feel-Good papir.

Køb af skov

Vores største negativ i CO2 regnskabet er vores kritiske donationer på 50% af overskuddet, til Naturfonden.
Sammen med Naturfonden opkøber og stopper vi afskovning i Danmark.
En kvm europæisk skov optager mellem 10-20kg. CO2 om året.

Seriøst, målrettet, datadrevet.

Arbejde med CO2 emissioner for Fegopapir, indebærer de trin du kan se til højre.

Ved at følge disse trin, kan vi vise, at vi tager ansvar for CO2 emissioner, og er seriøse og målrettede i vores bestræbelser på at reducere dem, samtidigt kan vi være en inspiration for andre virksomheder til at tage samme ansvar.

1. Baseline-måling

Først og fremmest måler og registrere vi vores nuværende CO2 emissioner ved at lave en baseline-måling. Dette giver et udgangspunkt for at kunne vurdere fremskridt og målrette vores fremtidige indsats.

2. Målsætning og handlingsplan

Derefter sætter vi mål for, hvor meget vi ønsker at reducere vores CO2 emissioner, og udarbejder en handlingsplan for, hvordan Fegopapir vil nå disse mål.

3. Implementering og monitorering

Når handlingsplanen er på plads, implementeres de valgte initiativer og herefter overvåger vi regelmæssigt fremskridt.

4. Rapportering og transparens

Fegopapir rapportere fremskridt og CO2 emissioner regelmæssigt, både internt og eksternt. Dette sker gennem en CSR-rapport, denne hjemmeside, eller en GHG-rapport.

Kampen om skovene

Ifølge en rapport fra Natural Resources Defense Council (NRDC) fra 2012, bruger USA alene 15 millioner træer årligt til produktionen af toiletpapir. Det svarer til, at der fældes omkring 27.000 træer hver dag.
En enkelt træ kan absorbere omkring 15 kg CO2 pr. år i sin levetid. Så hvis man tager USA som eksempel, som bruger 15 millioner træer årligt til toiletpapirproduktion, ville det betyde, at de skove, som er blevet fældet, kunne have absorberet 225 millioner kg CO2.
Skove vokser slet ikke hurtigt nok til at stå i mod den enorme efterspørgsel.

Derfor opkøber Fegopapir skove og stopper afskovning sammen med Naturfonden

Close