Forbedring af ESG-måltal

Forbedring af ESG-måltal

Hvad er ESG-nøgletal?

I en verden, hvor bæredygtighed og ansvarlighed får større og større betydning, er begrebet ESG Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) blevet et vigtigt fokuspunkt for virksomheder og investorer. ESG refererer til de tre centrale faktorer, som vurderer en virksomheds indsats inden for miljømæssig ansvarlighed, sociale forhold og god selskabsledelse. Virksomheder, der excellerer inden for ESG, viser et stærkt engagement i at minimere deres negative påvirkning på miljøet, fremme social retfærdighed og arbejde for gennemsigtighed og ansvarlighed i ledelsen.
ESG-nøgletal er en måde at kvantificere og vurdere en virksomheds eller organisations nøgletal inden for miljømæssige, sociale og styringsmæssige (ESG) områder.

ESG-nøgletal kan omfatte en række forskellige indikatorer og målinger, såsom CO2-udledninger, vandforbrug, medarbejderdiversitet, lønninger, ledelsesstruktur og mange andre områder. Disse nøgletal bruges ofte til at opstille benchmarks og sammenligne virksomheder inden for samme branche og geografiske område.

Hvorfor overhovedet indberette ESG tal?

Der er flere grunde til, hvorfor virksomheder vælger at indberette om deres ESG-nøgletal:

 1. Styring og risikohåndtering: Indberetning om ESG-nøgletal kan hjælpe virksomheder med at identificere og styre ESG-relaterede risici og muligheder, der kan påvirke deres forretning. Dette kan bidrage til en mere bæredygtig forretningsmodel og en mere effektiv risikohåndtering.
 2. Image og omdømme: Virksomheder kan opbygge et positivt omdømme ved at demonstrere deres engagement i ESG-faktorer og vise, at de tager deres samfundsmæssige og miljømæssige ansvar alvorligt. Dette kan også bidrage til at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere og styrke relationerne med kunder og leverandører.
 3. Overholdelse af regler og standarder: Nogle brancher og lande har specifikke regler og standarder for ESG-rapportering, og virksomheder kan være forpligtet til at rapportere om deres ESG-nøgletal for at overholde disse krav.
 4. Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D, dvs. børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber, skal redegøre for samfundsansvar.

I det hele taget kan ESG-rapportering hjælpe virksomheder med at demonstrere deres samfundsmæssige og miljømæssige ansvar og skabe langsigtede værdier for både virksomhederne selv og samfundet som helhed..

Hvordan kan man forbedre sine ESG-nøgletal?

Der er flere måder, hvorpå en virksomhed kan forbedre deres ESG-nøgletal og deres ESG-nøgletal. Her er nogle mulige tiltag:

 1. Fokus på miljømæssige faktorer: Virksomheder kan reducere deres CO2-udledninger og anden forurening ved at investere i grønne teknologier og energieffektivitet. De kan også forbedre deres vandforbrug og håndtering af affald og genanvendelse. Derudover kan virksomheder også overveje at anvende bæredygtige råvarer og materialer, der er fremstillet på en ansvarlig måde.
 2. Styring af sociale faktorer: Virksomheder kan tage initiativer for at forbedre arbejdsforholdene for deres medarbejdere, såsom at sikre lige løn og arbejdsrettigheder, fremme diversitet og inklusion, og tage ansvar for deres leverandørers ESG-nøgletal . Derudover kan virksomheder også tage ansvar for deres påvirkning på det lokale samfund og bidrage til samfundsudviklingen.
 3. Forbedring af styringsfaktorer: Virksomheder kan styrke deres ledelse og ledelsesstruktur for at sikre, at deres ESG-mål bliver prioriteret og implementeret. De kan også arbejde på at øge deres gennemsigtighed og rapportering om deres ESG-nøgletal, så investorer og andre interessenter kan vurdere deres nøgletal og resultater.

Det er vigtigt at bemærke, at en forbedring af ESG-nøgletal ikke sker over natten, men kræver en langsigtet indsats og en bred engagement fra virksomhedens ledelse og medarbejdere. Det kan også være en god idé at inddrage eksterne eksperter og rådgivere for at hjælpe med at udvikle og implementere en effektiv ESG-strategi.

Forbedring af ESG-nøgletal med Fegopapir: Bæredygtige toiletpapir- og køkkenrulleløsninger for virksomheder

Alle virksomheder i Danmark kan forbedre deres ESG-nøgletal ved at skifte til en papir løsning fra Fegopapir. Udover at få Feel Good papir, kan vi næsten love dig at i også kommer til at spare penge på indkøbet af papir igennem Fegopapir.
Fegopapir flere initiativer, der bidrager til en forbedring af dens ESG-nøgletal. At være CO2 livstid negative betyder, at virksomheden ikke kun kompenserer for sin egen CO2-udledning, men også absorberer og fjerner CO2 fra atmosfæren, hvilket kan have en positiv effekt på miljøet. Derudover er det positivt, at Fegopapir tager ansvar for sin produktion, distribution og resten af supply chain og arbejder på at minimere sin påvirkning på miljøet og samfundet.

 1. Reduktion af klimapåvirkning: Fegopapirs CO2 livstid negative praksis betyder, at virksomheder, der skifter til deres papirprodukter, kan reducere deres klimapåvirkning og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.
 2. Socialt ansvar: Virksomheder, der skifter til Fegopapirs papirprodukter, kan også tage ansvar for deres leverandørers ESG-nøgletal og bidrage til en mere ansvarlig og bæredygtig forsyningskæde.
 3. Positivt omdømme: At skifte til Fegopapirs papirprodukter kan også bidrage til at styrke virksomhedens omdømme og relationer med kunder og interessenter, da det viser virksomhedens engagement i at tage samfundsmæssigt og miljømæssigt ansvar.
 4. Fegopapir donerer 50% af overskuddet til naturfonden i Danmark, fordi det viser vores engagement i at beskytte og bevare naturen.

Derudover kan virksomheder også drage fordel af Fegopapirs ekspertise og rådgivning i forhold til at vælge de mest passende papirprodukter og indgå en bæredygtig leverandørrelation. Fegopapir kan hjælpe med at identificere andre ESG-forbedrende muligheder inden for papir- og emballageprodukter, som f.eks. genanvendt papir eller biologisk nedbrydelige materialer.

Vil du høre mere omkring en reduktion af jeres CO2 emissioner?

Kontakt os igennem [email protected] eller ring på telefon: 42 52 22 90 så står vi klar til at hjælpe og vejlede.

Close