I har lige sikret 417 kvm skov – for evigt!

I har lige sikret 417 kvm skov – for evigt!

Uden jeres opbakning havde dette aldrig været muligt, men den er god nok.

Bare ved at I har skiftet toiletpapiret ud til Bampoo har I faktisk hjulpet Den Danske Naturfond med at købe og bevare 50 hektar skov/natur i Kraruplund, for evigt.

Kraruplund skov  – Foto:  Jesper Edvardsen


Besøg skoven I har hjulpet med at bevare

  • Naturfonden og Varde Kommune laver sammen en plan for, hvordan alle kan opleve skoven.
  • Der er allerede flere kilometer gode stier. Alle har fri adgang til skoven, så skoven kan være et endnu mere populært sted at tage på familieudflugt.
  • Frivillige fra den lokale Sogneforening har i flere år arbejdet med at anlægge stier, sætte skilte op, bygge shelter, bænke og et madpakkehus.

Populær oase ved Letbæk Mølle
Ved skoven ligger Letbæk Mølle, som er et populært sted at nyde et par timer med familien. Det er en gammel vandmølle, som blev bygget i 1634 ved det lille vandløb Letbæk. Senere blev den til traktørsted. Letbæk Mølle blev nedlagt i 1905, men søen og møllehuset ved skoven er et populært sted at besøge.

Kraruplund
Her vokser gamle træer som eg, bøg og det mere sjældne lindetræ. Lind er vigtig for mange arter og kan blive 300 år gammelt. Det er bl.a. et vigtigt nektartræ for mange insekter, når det blomstrer.

I skoven lever fugle som ravn, huldue og grønspætte og i bækken den smukke isfugl.

Sådan får skoven hjælp
Der er blevet mangel på gamle løvtræer og løvskov, der gror naturligt uden indblanding fra mennesker. Kun 4,6 procent af landets skovareal er helt overladt til naturen, hvor de gamle træer ikke fældes, og skoven ikke dyrkes.

Men i Kraruplund får dyr, planter og svampe de bedste vilkår fremover.

  • Gamle træer bevares. Løvskoven får ro til at udvikle sig naturligt. De gode dele af løvskoven med gamle eg, bøg og lind får lov at vokse frit som urørt skov, hvor træerne bliver så gamle de kan.
  • Døde træstammer og grene bliver liggende i skovbunden og rådner. Det giver mange tiltrængte levesteder til svampe og insekter. Flere insekter giver mere føde til dyr som fugle, mus og grævling.

At redde skov er en holdindsats, og hver stemme tæller

Hjælp os med at sprede budskabet om vores fælles bidrag til bevarelse af Kraruplund;

  • Ved at dele jeres historie på sociale medier.
  • Fortælle venner og familie om dit valg af Bampoo
  • Eller ved simpelthen at invitere dem med på en tur i skoven, som I har hjulpet med at bevare.

Hver eneste handling bidrager til vores fælles mål om en grønnere fremtid.

Del jeres oplevelse med #Fegopapir og #Naturfonden og lad os sammen vise, at små valg kan føre til store forandringer!


KÆMPE STORT TAK

Fra Rasmus og Emil / Fegopapir

Luk